Parteneri CAR

Partenerii CAR:

 • Comunităţi rurale
 • Instituţii guvernamentale
 • ONG-uri
 • Universităţi
 • Societăţi comerciale
 • Mass-media

Beneficiarii CAR:

 • Structuri asociative formale şi informale: asociaţii locale, grupuri locale de
  iniţiativă
 • Instituţii: primăria, căminul cultural, şcoala din mediul rural
 • Mediul de afaceri din zonele rurale