Despre noi

Centrul de Asistenţă Rurală

Centrul de Asistenţă Rurală – CAR – este o organizaţie neguvernamentală activă de
peste 10 ani în domeniul dezvoltării rurale din România. CAR a fost înfiinţată de către
Fundaţia pentru o Societate Deschisă România şi este membră a reţelelor nationale şi
europene SON – Soros Open Network Romania; RuralNet – Reţea a organizaţiilor active
în dezvoltarea comunitară şi PASOS – Asociaţia de Politici pentru o Societate Deschisă.

Misiunea Centrului de Asistenţă Rurală este crearea şi consolidarea capacităţilor
locale pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale. Pentru aceasta urmărim
îndeplinirea următoarelor obiective:

  • Să stimulăm şi să încurajăm atitudinile proactive în comunităţile rurale
  • Să dezvoltăm parteneriate strategice, durabile şi eficiente
  • Să implementăm şi să integrăm modelele de dezvoltare şi soluţii de succes
  • Să dezvoltăm metode şi instrumente specifice dezvoltării rurale
  • Să consiliem factorii de decizie în dezvoltarea rurală pentru a adopta soluţiile optime de dezvoltare