Realizari CAR 2000-2010

 • 40 colaboratori ai CAR
 • 832 comunităţi în care am intervenit
 • 68 de proiecte implementate cu succes
 • 3.404.492: valoarea totala a contractelor de finanţare
 • peste 3.000 beneficiari direcţi ai proiectelor CAR
 • 120 de evenimente organizate, cu participarea a peste 10.900 de persoane
 • peste 3.000 de apariţii în mass media locală, regională şi naţională
 • crearea reţelei de Telecentre în regiunea de Vest
 • dezvoltarea capacităţii a 35 de cămine culturale
 • realizarea a 15 strategii de dezvoltare locală
 • crearea unei reţele de cluburi pentru consiliere profesională
 • prezenţa CAR în 36 de judeţe din România