Anunt achizitie evenimente de promovare_2012

CentruldeAsistentaRuralacuadresadecontactinstr.Liliaculuinr.14,Sacalaz,codpostal307370,Romania,beneficiaralfinantariinerambursabiledinPOSDRU,cofinantatdinFondulSocialEuropean,inbazacontractuluinr.POSDRU/83/5.2/S/52307,incadrulproiectuluiImbunatatireacalitatiiresurselorumaneinmediulruralsipromovareaantreprenoriatuluiinactivitatinon-agricole,publicaprezentulanuntpentruServiciipentruevenimenteCPV:79952000-2

Ofertacastigatoarevafistabilitapebazacriteriului:pretulcelmaiscazut.

DocumentatiapentruofertantisegasesteAICI.

Pentruinformatiisuplimentareneputeticontactalatel.0256221470,fax0256221469,e-mailinfo@rural-center.org,persoanadecontactBerneckerAlina,intreorele10:0016:00delunipanavineri.

DatalimitapentruprimireaofertelorlasediulCentruluideAsistentaRuralaeste7februarie2012,ora17:00