Centrul de Asistenţă Rurală cu adresa de contact în str. Liliacului nr.15, comuna Săcălaz, jud. Timis , cod 307370, România, beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului nr. POSDRU/83/5.2/S/52307, încadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole”, publică prezentul anunţ pentru „Servicii de transport rutier specializat de pasageri, CPV 60130000-8”, pe patru loturi, aferente judeţelor Timis , Arad, Caras-Severin, Hunedoara.

Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.Documentaţia pentru ofertanţi se găseşte AICI. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contactala tel. 0256/224 470, fax 0256/221 469, e-mail info@rural-center.org.

Persoana de contact Alina Bernecker, între orele 10:00 – 16:00 de luni până vineri.

Data limită pentru primirea ofertelor la sediul Fundaţiei Centrul de Asistentă Rurală este 01 august 2011, ora 13:00.