Arhiva Achizitii

CentruldeAsistentaRuralacuadresadecontactinstr.Liliaculuinr.14,Sacalaz,codpostal307370,Romania,beneficiaralfinantariinerambursabiledinPOSDRU,cofinantatdinFondulSocialEuropean,inbazacontractuluinr.POSDRU/83/5.2/S/52307,incadrulproiectuluiImbunatatireacalitatiiresurselorumaneinmediulruralsipromovareaantreprenoriatuluiinactivitatinon-agricole,publicaprezentulanuntpentruServiciipentruevenimenteCPV:79952000-2

Ofertacastigatoarevafistabilitapebazacriteriului:pretulcelmaiscazut.

DocumentatiapentruofertantisegasesteAICI.

Pentruinformatiisuplimentareneputeticontactalatel.0256221470,fax0256221469,e-mailinfo@rural-center.org,persoanadecontactBerneckerAlina,intreorele10:0016:00delunipanavineri.

DatalimitapentruprimireaofertelorlasediulCentruluideAsistentaRuralaeste7februarie2012,ora17:00

 

citeste tot articolul

Centrul de Asistenta Rurala cu adresa de contact in str. Liliacului nr. 14, Sacalaz, cod postal 307370, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile din POSDRU, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului nr. POSDRU/83/5.2/S/52307, in cadrul proiectuluiImbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole, publica prezentul anunt pentruAchizitionarea altor materiale consumabile coduri CPV 39513200-3, 33760000-5, 39831200-8, 33741100-7, 18930000-7, 39224320-7, 15861100-2, 15511700-0, 15511600-9, 15831200-4, 15321000-4, 15981200-0, 15864100-3, 15820000-2, 15332310-0, 39811100-1

Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru ofertanti se gaseste aici.


Pentru
informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0256221 470, fax 0256 221 469, e-mail info@rural-center.org,
persoana de contact Bernecker Alina, intre orele 10:0016:00 de luni pana vineri.


Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Centrului de Asistenta Rurala este 11 ianuarie 2012, ora 17:00


 

citeste tot articolul
Centrul de Asistenta Rurala cu adresa de contact in str. Liliacului nr. 14, Sacalaz, cod postal 307370, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile din POSDRU, cofinantat din Fondul Social European,
in baza contractului nr. POSDRU/83/5.2/S/52307, in cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole”, publica prezentul anunt
„Achizitionare consumabile – coduri CPV 19520000-7, 22612000-3, 22800000-8, 22816200-5, 22852000-7, 22853000-4, 30125110-5, 30192121-5, 30192123-9, 30192125-3, 30192920-6, 30197110-0,30197210-1, 30197220-4, 30197621-5, 30197641-1, 30197644-2, 30199230-1, 30199500-5, 30199600-6, 30234400-2, 42964000-1”


Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0256 221 470,
fax 0256 221 469, e-mail info@rural-center.org,
persoana de contact Bernecker Alina, intre orele 10:00 – 16:00 de luni pana vineri.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Centrului
de Asistenta Rurala este 31 august 2011, ora 12:00

 

 

citeste tot articolul

Centrul de Asistenţă Rurală cu adresa de contact în str. Liliacului nr.15, comuna Săcălaz, jud. Timis , cod 307370, România, beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului nr. POSDRU/83/5.2/S/52307, încadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole”, publică prezentul anunţ pentru „Servicii de transport rutier specializat de pasageri, CPV 60130000-8”, pe patru loturi, aferente judeţelor Timis , Arad, Caras-Severin, Hunedoara.

Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.Documentaţia pentru ofertanţi se găseşte AICI. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contactala tel. 0256/224 470, fax 0256/221 469, e-mail info@rural-center.org.

Persoana de contact Alina Bernecker, între orele 10:00 – 16:00 de luni până vineri.

Data limită pentru primirea ofertelor la sediul Fundaţiei Centrul de Asistentă Rurală este 01 august 2011, ora 13:00.


citeste tot articolul

Centrul de Asistenta Rurala cu adresa de contact in str. Liliacului nr. 14, Sacalaz, cod postal 307370, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile din POSDRU, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului nr. POSDRU/83/5.2/S/52307, in cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole”, publica prezentul anunt „Achizitionare consumabile – coduri CPV 19520000-7, 22612000-3, 22800000-8, 22816200-5, 22852000-7, 22853000-4, 30125110-5, 30192121-5, 30192123-9, 30192125-3, 30192920-6, 30197110-0, 30197210-1, 30197220-4, 30197621-5, 30197641-1, 30197644-2, 30199230-1, 30199500-5, 30199600-6, 30234400-2, 42964000-1”
Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru ofertanti se gaseste aici.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0256 – 221 470, fax 0256 221 469, e-mail info@rural-center.org, persoana de contact Bernecker Alina, intre orele 10:00 – 16:00 de luni pana vineri.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Centrului de Asistenta Rurala este 18 iulie 2011, ora 12:00

citeste tot articolul