Ultimile articole

Lansarea proiectului care urmarește dezvoltarea stucturilor de economie socială

citeste tot articolul

În perioada 27-28 noiembrie 2014, a avut loc în Poiana Brașov a doua întâlnire cu membrii rețelei RuralNet. Au fost două zile în care s-a discutat despre cele mai potrivite tactici, strategii  și instrumente pentru a lansa o campanie de advocacy, dar și  o campanie de fundraising. Mai multe detalii pe www.ruralnet.ro.

Intalnirea a avut loc în cadrul proiectului RuralNet – rețeaua pentru dezvoltare comunitară, proiect finanțat prin granturile SEE 2009 -2014, în cadrul Fondului ONG în România.

 

citeste tot articolul

In cadrul proiectului RuralNet – rețeaua pentru dezvoltare comunitară a avut loc la Cluj, 25-27 iunie, întâlnirea organizațiilor membre ale rețelei RuralNet.  Scopul intalnirii a fost definirea  direcțiilor strategice de advocacy și să alegerea politicilor publice de interes pentru RuralNet, revizuirea  strategiei RuralNet 2020,   propunerea de proiecte noi și activități comune pentru anul următor. Mai multe detalii pe www.ruralnet.ro.

citeste tot articolul

           

RuralNet – rețeaua pentru dezvoltare comunitară este un proiect prin care Fundația PACT, împreună cu Fundația Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj, își propun să susțină organizațiile mici și grupurile de inițiativă informale din mediul rural și urban mic.

De cele mai multe ori, programele naționale de dezvoltare rurală și programele de finanțare din fonduri europene nu sunt adecvate nevoilor resimțite de comunitățiile locale. Astfel, pentru a putea fi sprijinite, echipa proiectului și-a propus să crească capacitatea rețelei RuralNet de a influența politici publice care afectează organizațiile mici, în același timp, să promoveze practicile, principiile și rezultatele dezvoltării comunitare ca soluții noi la problemele de politici publice vechi.

RuralNet este o rețea informală de organizații neguvernamentale active în dezvoltarea comunitară în mediul rural din România, creată în anul 2002. Scopul rețelei RuralNet este de a sprijini dezvoltarea comunitară în mediul rural din România prin creșterea și valorificarea competențelor actorilor din domeniu. În plus, este singura rețea de dezvoltare rurală care participă activ la elaborarea Programului Național de Dezvoltare Rurală, dar și în alte organisme.

Proiectul va crește în mod direct capacitatea rețelei de a fi sustenabilă, cât și capacitatea organizațiilor membre în rețea. 11 organizații membre, 115 entități ale societății civile din mediul rural și mic urban, dar și alte ONG-uri cu capacitate financiară redusă vor fi beneficiari direcți.

În plus, RuralNet va monitoriza și evalua politicile publice relevante, va dezvolta și implementa o campanie de advocacy, va promova în comunități  informațiile cu ajutorul unei hărți a comunităților interactivă, o colecție de povești și modele de succes și va aduce împreună comunitățiile prin intermediul unei gale.

Perioada de implementare: iunie 2014 – decembrie 2015

Mai multe detalii pe www.ruralnet.ro

  RuralNet – rețeaua pentru dezvoltare comunitară

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 -2014, în cadrul Fondului ONG în România

citeste tot articolul

CentruldeAsistentaRuralacuadresadecontactinstr.Liliaculuinr.14,Sacalaz,codpostal307370,Romania,beneficiaralfinantariinerambursabiledinPOSDRU,cofinantatdinFondulSocialEuropean,inbazacontractuluinr.POSDRU/83/5.2/S/52307,incadrulproiectuluiImbunatatireacalitatiiresurselorumaneinmediulruralsipromovareaantreprenoriatuluiinactivitatinon-agricole,publicaprezentulanuntpentruServiciipentruevenimenteCPV:79952000-2

Ofertacastigatoarevafistabilitapebazacriteriului:pretulcelmaiscazut.

DocumentatiapentruofertantisegasesteAICI.

Pentruinformatiisuplimentareneputeticontactalatel.0256221470,fax0256221469,e-mailinfo@rural-center.org,persoanadecontactBerneckerAlina,intreorele10:0016:00delunipanavineri.

DatalimitapentruprimireaofertelorlasediulCentruluideAsistentaRuralaeste7februarie2012,ora17:00

 

citeste tot articolul

Centrul de Asistenta Rurala cu adresa de contact in str. Liliacului nr. 14, Sacalaz, cod postal 307370, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile din POSDRU, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului nr. POSDRU/83/5.2/S/52307, in cadrul proiectuluiImbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole, publica prezentul anunt pentruAchizitionarea altor materiale consumabile - coduri CPV 39513200-3, 33760000-5, 39831200-8, 33741100-7, 18930000-7, 39224320-7, 15861100-2, 15511700-0, 15511600-9, 15831200-4, 15321000-4, 15981200-0, 15864100-3, 15820000-2, 15332310-0, 39811100-1

Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru ofertanti se gaseste aici.


Pentru
informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0256221 470, fax 0256 221 469, e-mail info@rural-center.org,
persoana de contact Bernecker Alina, intre orele 10:0016:00 de luni pana vineri.


Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Centrului de Asistenta Rurala este 11 ianuarie 2012, ora 17:00


 

citeste tot articolul
Centrul de Asistenta Rurala cu adresa de contact in str. Liliacului nr. 14, Sacalaz, cod postal 307370, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile din POSDRU, cofinantat din Fondul Social European,
in baza contractului nr. POSDRU/83/5.2/S/52307, in cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole”, publica prezentul anunt
„Achizitionare consumabile – coduri CPV 19520000-7, 22612000-3, 22800000-8, 22816200-5, 22852000-7, 22853000-4, 30125110-5, 30192121-5, 30192123-9, 30192125-3, 30192920-6, 30197110-0,30197210-1, 30197220-4, 30197621-5, 30197641-1, 30197644-2, 30199230-1, 30199500-5, 30199600-6, 30234400-2, 42964000-1”


Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0256 221 470,
fax 0256 221 469, e-mail info@rural-center.org,
persoana de contact Bernecker Alina, intre orele 10:00 – 16:00 de luni pana vineri.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Centrului
de Asistenta Rurala este 31 august 2011, ora 12:00

 

 

citeste tot articolul

Centrul de Asistenţă Rurală cu adresa de contact în str. Liliacului nr.15, comuna Săcălaz, jud. Timis , cod 307370, România, beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului nr. POSDRU/83/5.2/S/52307, încadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole”, publică prezentul anunţ pentru „Servicii de transport rutier specializat de pasageri, CPV 60130000-8”, pe patru loturi, aferente judeţelor Timis , Arad, Caras-Severin, Hunedoara.

Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.Documentaţia pentru ofertanţi se găseşte AICI. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contactala tel. 0256/224 470, fax 0256/221 469, e-mail info@rural-center.org.

Persoana de contact Alina Bernecker, între orele 10:00 – 16:00 de luni până vineri.

Data limită pentru primirea ofertelor la sediul Fundaţiei Centrul de Asistentă Rurală este 01 august 2011, ora 13:00.


citeste tot articolul

Centrul de Asistenta Rurala cu adresa de contact in str. Liliacului nr. 14, Sacalaz, cod postal 307370, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile din POSDRU, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului nr. POSDRU/83/5.2/S/52307, in cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole”, publica prezentul anunt „Achizitionare consumabile – coduri CPV 19520000-7, 22612000-3, 22800000-8, 22816200-5, 22852000-7, 22853000-4, 30125110-5, 30192121-5, 30192123-9, 30192125-3, 30192920-6, 30197110-0, 30197210-1, 30197220-4, 30197621-5, 30197641-1, 30197644-2, 30199230-1, 30199500-5, 30199600-6, 30234400-2, 42964000-1”
Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru ofertanti se gaseste aici.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0256 – 221 470, fax 0256 221 469, e-mail info@rural-center.org, persoana de contact Bernecker Alina, intre orele 10:00 – 16:00 de luni pana vineri.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Centrului de Asistenta Rurala este 18 iulie 2011, ora 12:00

citeste tot articolul

Centrul de Asistenta Rurala cu adresa de contact in str. Liliacului nr. 14, Sacalaz, cod postal 307370, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile din POSDRU, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului nr. POSDRU/83/5.2/S/52307, in cadrul proiectului „Achizitionarea altor materiale consumabile – coduri CPV 39513200-3, 33760000-5, 39831200-8, 33741100-7, 18930000-7, 39224320-7, 15861100-2, 15511700-0, 15511600-9, 15831200-4, 15321000-4, 15981200-0, 15864100-3, 15820000-2, 15332310-0, 39811100-1”
Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru ofertanti se gaseste aici.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0256 – 221 470, fax 0256 221 469, e-mail info@rural-center.org, persoana de contact Bernecker Alina, intre orele 10:00 – 16:00 de luni pana vineri.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Centrului de Asistenta Rurala este 18 iulie 2011, ora 12:00

citeste tot articolul